Bases legales de la III Maratón Fotográfica #AlcalalíEnFlor

III Marató Fotogràfica Feslalí. Alcalalí en flor 2018 - Alcalalí turismo

Els amants de la fotografia, aficionats o professionals, esteu citats a participar en la III Marató Fotogràfica #AlcalalíEnFlor que tindrà lloc el diumenge 4 de febrer de 2018.

 

1.- ORGANITZADOR I OBJECTE DE LA MARATÓ

L’Ajuntament d’Alcalalí, amb domicili al carrer Major, nº 10 d’Alcalalí (Alacant), i amb CIF P0300600D, convoca la III Marató Fotogràfica #AlcalalíEnFlor. L’objectiu de la Marató és que els participants, a través de les seues fotografies mostren Alcalalí com un destí turístic d’interès, amb motiu de la floració del seu cultiu per excel·lència, l’ametller.

 

2.- INSCRIPCIÓ

a) La participació és gratuïta.

b) Les inscripcions es realitzaran a l’ajuntament d’Alcalalí (Carrer Major, 10 – telèfon 966482024) o per mail a turismo@alcalali.es indicant les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • Número de DNI/NIE
  • Data de naixement. En cas de ser menor s’haurà d’adjuntar el consentiment del responsable (pare, mare o tutor).
  • Telèfon de contacte.
  • Correu electrònic.

c) L’ajuntament realitzarà les inscripcions per ordre de recepció. Tota inscripció degudament realitzada rebrà un email de confirmació amb el nombre de participant. És important recordar aquest nombre ja que es demanarà a l’hora de lliurar les fotografies de la marató.

d) La organització no es fa responsable de les inscripcions que no es reben per alguna incidència del servidor de correu, tant de l’emissor com del receptor.

e) Les presents bases també poden consultar-se en les pàgines web alcalali.es i www.alcalaliturismo.com

 

3.- DESENVOLUPAMENT DE LA MARATÓ

a) La III Marató Fotogràfica #AlcalalíEnFlor començarà a les 00:00h de la nit del dissabte 3 al diumenge 4 de febrer i finalitzarà a les 14:00 hores del mateix diumenge.

b) El dissabte dia 3 de febrer s’enviarà un poc abans de les 00:00h, bé a través de Whatsapp o correu electrònic, un llistat amb els 4 temes a fotografiar.

c) Es condició indispensable que la primera fotografia que entreguen els participants siga la d’aquest llistat de temes. Per açò han de realitzar una foto a la pantalla d’un dispositiu electrònic (mòbil, ordinador, tauleta…) que mostre les temes o bé imprimir el full de temes i realitzar-li una foto.

d) S’entregarà també una fotografia per cada tema del llistat.

e) En total hauran d’entregar-se 5 fotografies, una del llistats dels temes i 1 de cada tema.

 

4.- ENTREGA DE LES FOTOGRAFIES

a) La III Marató Fotogràfica #AlcalalíEnFlor finalitzarà a les 14:00 hores del diumenge 4 de febrer de 2018.

b) Els participants podran entregar les seues fotografies des de les 12:00 a les 14:00h del 4 de febrer a l’ajuntament d’Alcalalí. A partir de les 14:00 h no s’admetrà la recepció de fotografies. A l’hora de lliurar les fotografies s’haurà de dir el nombre de participant que es va rebre en el correu de confirmació en el moment de realitzar la inscripció.

c) No es permet la realització de cap retoc fotogràfic. Les fotografies es lliuraran directament de la càmera. Només s’acceptaran fotografies en format .jpg a la màxima resolució que la càmera permeta.

d) Només podrà presentar-se una fotografia per tema i no es podrà repetir cap tema. El jurat només acceptarà a concurs les fotografies que s’entreguen emmagatzemades en les targetes de les càmeres dels participants, i es revisarà la data de creació i modificació de les fotografies per a detectar si s’han realitzat modificacions en la mateixa, en aquest cas la fotografia serà descartada i no participarà en el concurs.

 

5.- JURAT

El jurat estarà compost per membres de l’AFAP. Qualsevol circumstància no descrita en les bases es resoldrà pel jurat i la seua decisió serà inapel·lable.

 

6.- PREMIS

a) Els premis seran de:

  • Millor col·lecció de fotografies 200 €
  • Segona millor col·lecció de fotografies 100 €
  • Millor autor local 100 €
  • Millor fotografia de la Marató #AlcalalíEnFlor 100 €

b) Un mateix participant no podrà obtindre més d’un premi.

c) El fallo del jurat es farà públic el diumenge 18 de febrer, a les 12:00 h al Museu Etnològic d’Alcalalí (Carrer Porxe, 33), i a continuació s’inaugurarà l’exposició de les fotografies participants i guanyadores a la III Marató Fotogràfica #AlcalalíEnFlor.

 

7.- DRETS D’AUTOR

Les fotografies participants en la III Marató Fotogràfica #AlcalaliEnFlor passaran a formar part de l’arxiu municipal i es podran utilitzar per a finalitats promocionals, citant sempre que s’utilitzen el nom i cognoms de l’autor/a.

 

8.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

a) L’organització no es fa càrrec ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els participants en la persona dels concursants i / o acompanyants, o a tercers, ni en els equips o material que s’utilitzen en el desenvolupament de la Marató Fotogràfica.

b) La participació és totalment voluntària. En conseqüència, exclusivament el participant és responsable de les incidències, problemes i qualsevol altres efectes derivats de la publicació del missatge i dels resultats de la Promoció.

c) L’ajuntament d’Alcalalí queda igualment alliberat de les conseqüències de l’ús que els propis participants realitzen dels seus missatges a les xarxes socials, a Internet i en qualsevol altre tipus de suport tant físic com digital.

d) En qualsevol cas, el participant mantindrà indemne a l’Ajuntament d’Alcalalí de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació amb els possibles drets que poguessin derivar-se de les fotografies.

e) El fotògraf serà el responsable últim del contingut de les imatges i de les possibles reclamacions de tercers per la seua publicació.

 

9.- PROTECCIÓ DE DADES

a) En compliment de la Llei 15/1999, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’ajuntament d’Alcalalí (C / Major, 10. Telèfon: 966 48 20 24), amb la finalitat de gestionar el concurs i es tractaran d’acord amb les disposicions de la llei de protecció de dades.

b) En inscriure’s, el participant dóna el seu consentiment perquè l’ajuntament d’Alcalalí li envie promocions relacionades amb la fotografia.

c) Els participants podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, mitjançant la remissió d’un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: alcalali@alcalali.es.

 

10.- RESERVES I LIMITACIONS

 a) L’ajuntament d’Alcalalí es reserva el dret d’anul·lar la present Promoció o suspendre-la, o bé canviar algunes de les seues condicions si per causes tècniques o de qualsevol altra índole aliena a la seua voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament del mateix, segons el establert en les presents Bases.

b) L’ajuntament d’Alcalalí declina tota responsabilitat en el supòsit de mala recepció o de no recepció dels materials, per qualsevol motiu, així com del possible mal funcionament d’Internet o els problemes de transmissió o pèrdua del correu electrònic que impedeixin el normal desenvolupament del concurs.

 

Pots descarregar-te la programació en valencià punxant ací.

Cartel III Marató Fotogràfica #AlcalalíEnFlor - Alcalalí turismo

Bases III Marató Fotogràfica #AlcalalíEnFlor - Alcalalí turismo